logo

EDUvolúcia umožňuje žiakom a študentom voliť si vlastnú vzdelávaciu cestu, spolupodieľať sa na riadení procesu vzdelávania, čo naplno rozvíja ich jedinečný potenciál uplatniteľný v súčasnosti aj v rýchlo sa meniacom prostredí budúcnosti.

Predstavenie EDUvolúcie Antonom Adamčíkom a Miroslavom Sopkom

youtube-video
Kontaktujte nás

Naša vízia

EDUvolúcia: “Aby deti srdcom poznávali..!”

STIAHNITE SI AKTUALIZOVANÚ VERZIU EDUvolúcia 2021 VO FORMÁTE .PDF

Manažérske zhrnutie

Nový systém prebieha v plne decentralizovanom prostredí: všetci jeho účastníci sa priamo aj sprostredkovane podieľajú na jeho vytváraní a riadení. Výsledkom sú rovnaké šance pre každé dieťa, čo mu umožňuje naplno prejaviť a rozvíjať svoj talent pre uplatnenie sa v spoločnosti.

Manažérske zhrnutie (SK)

Executive summary

The new system takes place in a fully decentralised environment; all of its participants contribute to its formation and administration, both directly and indirectly. The result of which is an equal opportunity for each child, which allows them to fully express and develop their talent for its application in society.

Executive summary (EN)

Obsah dokumentu

Novinky

Prečítaj si viac noviniek

© Autori: Miroslav Sopko a Anton Adamčík, 2021. Všetky práva vyhradené. Poháňané reakčným systémom Typemill.