Naše strategické plány

  • založenie nadácie EDUvolúcia do 30. júna 2021,
  • legislatívne zmeny k 1.1. 2022,
  • iniciácia samosprávnych subjektov EDUpolis a spustenie IKT platformy do konca júna 2022,
  • vstup komunitných "škôl", homeschooling detí a alternatívnych škôl do systému EDUvolúcia v školskom roku 2022/23, celkovo okolo 5000 detí,
  • každým rokom pribudne v priemere 2000 nových detí.

© Autori: Miroslav Sopko a Anton Adamčík, 2021. Všetky práva vyhradené. Úvodný obrázok je od Katherine Hanlon na Unsplash-i. Poháňané reakčným systémom Typemill.