Novinky

Aktuality o EDUvolúcií

 • memorandum-sako

  Memorandum o podpore a spolupráci so SAKo

  | spravca

  Dňa 25. mája 2022 bolo podpísané Memorandum o podpore a spolupráci medzi Nadáciou EDUvolúcia a Slovenskou asociáciou koučov (SAKo). Za SAKo memorandum podpísala jeho predsedníčka Zuzana Palková a za nadáciu predseda správnej rady Miroslav Sopko.

 • stretnutie-skolsky-vybor

  Stretnutie s poslancami NR SR

  | spravca

  Pokiaľ by EDUvolúcia dokázala vyriešiť problém s marginalizovanými komunitami, mala by šancu na podporu poslancov NR SR - v tomto duchu reagovali niektorí poslanci počas stretnutia v budove NR SR.

 • Správa o projektovom tíme EDUvolúcie

  | Miroslav Sopko

  Na riadenie realizácie projektu EDUvolúcia sme založili Nadáciu EDUvolúcia. Nadácia vystupuje ako oficiálny partner voči spoločnosti a je zodpovedná za riadenie realizácie projektu. Do riadenia projektu sa zapojili viacerí profesionálni projektoví manažéri. Zostavili sme 5-členný koordinačný tím pre riadenie projektového manažmentu. Pri obrovskom rozsahu projektu sa ukázala potreba rozčleniť ho na čiastkové subprojekty, ktoré budú 5-členným tímom koordinované.

 • 2 percentá pre Skutočnú školu

  | spravca

  Projekt EDUvolúcia môžete podporiť finančne prostredníctvom 2 % dane z peňazí, ktoré každoročne odvádzate štátu.

 • Vyhlásenie pri príležitosti registrácie Nadácie EDUvolúcia

  | spravca

  Spoluzakladatelia Nadácie EDUvolúcia oznamujú priaznivcom kvalitného vzdelávania výbornú správu – nadácia je zaregistrovaná.

 • EDUvolúcia v Ružinovskej poradni

  | spravca

  januára 2022 mala v TVR televízia mestskej časti Ružinov premiéru relácia Ružinovská poradňa, kde autori EDUvolúcie Anton Adamčík a Miroslav Sopko predstavili o čo sa snažia zavedením súbežného vzdelávacieho systému do života.

 • beseda-o-piatej

  Revolúcia vo vzdelávaní je tu

  | spravca

  Miroslav Sopko a Anton Adamčík ako tvorcovia EDUvolúcie prijali pozvanie do relácie Beseda o piatej Televízie Bratislava. Ako sa uvádza v popise na ich webe:

 • Gajova-4

  Žiadosť o registráciu Nadácie EDUvolúcia podaná

  | spravca

  Tento týždeň na Ministerstve vnútre SR bola podaná žiadosť o registráciu Nadácia EDUvolúcia so všetkými náležitosťami. V jej nadačnej listine sa v preambule píše:

 • Michaela Ray de Witters

  3 nečakané princípy moderného školstva

  | Michaela Ray de Witters

  Kedysi platilo: “Dobre sa uč, nájdi si dobrú prácu a budeš mať dobrý život.” Aká je dnes realita a ako to bude o 20 rokov, keď vyrastú naše deti?

 • minedu

  Pozvanie MŠVVaŠ SR k spolupráci s predstaviteľmi projektu

  | spravca

  Sme pracovná skupina projektu EDUvolúcia, ktorej cieľom je zavedenie súbežného vzdelávacieho systému. Jeho myšlienky rešpektujúce slobodný vzdelávací trh už boli ministerstvu školstva predstavené. EDUvolúcia je výsledným spoločným projektom nášho tímu, ktorý podporujú rôzni odborníci z oblasti školstva, certifikovaní kouči a podporovatelia inovácií vo vzdelávaní.


 • Page: 1 2 3

© Autori: Miroslav Sopko a Anton Adamčík, 2021. Všetky práva vyhradené. Poháňané reakčným systémom Typemill.