Správa o projektovom tíme EDUvolúcie

Milí podporovatelia projektu súbežného vzdelávacieho systému EDUvolúcia!

V súčasnosti je stav realizácie projektu EDUvolúcia nasledovný:

Na riadenie realizácie projektu EDUvolúcia sme založili Nadáciu EDUvolúcia. Nadácia vystupuje ako oficiálny partner voči spoločnosti a je zodpovedná za riadenie realizácie projektu.

Do riadenia projektu sa zapojili viacerí profesionálni projektoví manažéri. Zostavili sme 5-členný koordinačný tím pre riadenie projektového manažmentu. Pri obrovskom rozsahu projektu sa ukázala potreba rozčleniť ho na čiastkové subprojekty, ktoré budú 5-členným tímom koordinované.

Každý subprojekt má svoj vlastný tím a projektového manažéra. Jednotliví manažéri a členovia tímov absolvovali školenie na projektový manažment a agilitu.

Jednotlivé subprojekty (streamy) projektového manažmentu EDUvolúcie:

  • Získavanie kľúčových partnerov a politickej podpory
  • Financovanie súbežného systému
  • Marketingová komunikácia
  • Digitálna platforma
  • Iniciácia vzniku samosprávy EDUpolis

Súčasťou sú: Komora poskytovateľov vzdelávacích služieb (pedagógovia), Komora klientov (študenti, žiaci), Komora podporovateľov (podnikatelia, zamestnávatelia, rodičia, štát, mesto, obec ...)

  • Návrh legislatívnych zmien
  • Celoživotné vzdelávanie
  • Vzdelávacie prostredia, hodnoty
  • Koordinácia iniciatív zdola (existujúce vzdelávacie komunity a alter. školy)
  • Inkluzívne vzdelávanie ukrajinských detí

Na koordinácii projektu a riadení jednotlivých subprojektov sa podieľajú:

Peter Benkovič, Peter Jászberényi, Rudolf Takáč, Jozef Ondáš, Anton Adamčík, Miroslav Sopko, Marek Zajac, Lenka Flikingerová, Eva Timková, Peter Seemann, Peter Belan, Róbert Chovanculiak.

Veríme, že do jednotlivých subprojektov budeme môcť čoskoro zapojiť viacerých z vás. Privítame vaše ponuky, do ktorých oblastí by ste mali záujem sa zapojiť.

Za Nadáciu EDUvolúcia

Miroslav Sopko, predseda správnej rady

© Autori: Miroslav Sopko a Anton Adamčík, 2021. Všetky práva vyhradené. Poháňané reakčným systémom Typemill.