2 percentá pre Skutočnú školu

Vážení podporovatelia skutočnej zmeny vzdelávania!

Ste spokojní s tým, ako funguje súčasné školstvo? Tiež si myslíte, že je odtrhnuté od reálneho života a deti v školách nie sú spokojné a šťastné? Že v ňom chýba úcta, sloboda a možnosť detí, rodičov i pedagógov do vzdelávania viac hovoriť?

Pokiaľ snívate o tom, že by to mohlo byť inak a máte o tom svoje vlastné predstavy, určite má zmysel podporiť projekt EDUvolúcia. Ide o projekt, ktorý buduje nový slobodný priestor pre rôzne formy vzdelávania tak, aby si žiaci, rodičia a pedagógovia mohli vybrať taký spôsob, aký im dáva zmysel, prináša radosť i pocit úspechu.

Projekt EDUvolúcia môžete podporiť finančne prostredníctvom 2 % dane z peňazí, ktoré každoročne odvádzate štátu.

Tieto peniaze môžete nasmerovať na účet Občianskeho združenia Skutočná škola ako spoluzakladateľa nadácie, ktorá ho uvádza do života.

Podporte projekt, ktorý dáva zmysel!

Ďakujeme!

Mgr. Miroslav Sopko, predseda

Skutočná škola o.z., Partizánska 973/34, 972 71 Nováky, IČO: 52940268

Mgr, Anton Adamčík

Marek Zajac

PaedDr. Mária Barancová

Ing. Mariána Páleníková

Ing. Robert Chovanculiak, Ph.D - členovia Skutočná škola o.z.

Dôležité odkazy:

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb (PDF, 566.55 KB)

rocne-zuctovanie

© Autori: Miroslav Sopko a Anton Adamčík, 2021. Všetky práva vyhradené. Poháňané reakčným systémom Typemill.