Vyhlásenie pri príležitosti registrácie Nadácie EDUvolúcia

Spoluzakladatelia Nadácie EDUvolúcia oznamujú priaznivcom kvalitného vzdelávania výbornú správu – nadácia je zaregistrovaná.

Vznikla na podporu projektu EDUvolúcia. Cieľom nadácie je zaviesť do života súbežný vzdelávací systém napĺňajúci túžby a potreby detí, rodičov a inovatívnych pedagógov tým, že umožní každému jednotlivcovi maximálne rozvinúť svoj jedinečný potenciál.

EDUvolúcia umožňuje žiakom a študentom voliť si vlastnú vzdelávaciu cestu, spolupodieľať sa na riadení procesu vzdelávania v rýchlo sa meniacom svete budúcnosti.

„Registráciou nadácie bol zavŕšený rok intenzívnej práce celého nášho tímu na projekte EDUvolúcia po večeroch a vo svojom voľnom čase,“ – povedal predseda správnej rady Miroslav Sopko.

V nastávajúcom období Nadácia EDUvolúcia zriadi nadačný fond, podporí vznik viacerých pilotných projektov, napríklad projekt vzdelávacej digitálnej platformy a prvej certifikačnej agentúry.

„Tak isto pripravujeme zavádzanie programov koučingovej kultúry do vzdelávania“ – dodal správca Nadácie EDUvolúcia Marek Zajac.

Ciele EDUvolúcie sú v súlade s cieľmi dlhodobej štátnej vzdelávacej politiky, aktuálneho Programového vyhlásenia Vlády SR a odporúčaniami EÚ.

Nadačná listina Nadácie EDUvolúcia (PDF, 935.67 KB)

Manažérske zhrnutie EDUvolúcie (PDF, 177.66 KB)

© Autori: Miroslav Sopko a Anton Adamčík, 2021. Všetky práva vyhradené. Poháňané reakčným systémom Typemill.